Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat'.