Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 31

kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama (malaikat) yang sujud itu.