Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama,