Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.