Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Dan sesungguhnya Kami telah meciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.