Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.