Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.