Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Orang-orang yang kafir itu sering kali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim.