Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.