Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

tentulah mereka berkata: 'Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir'.