Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

mereka tidak beriman kepadanya (Al Qur'an) dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.