Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.