Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.