Ibrahim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya; sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai pembalasan.