Ibrahim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)'.