Ibrahim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.