Ibrahim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Dan (ingatlah), ketika Ibrahīm berkata: 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.