Ibrahim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.