Ibrahim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.