Ibrahim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.