Ibrahim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) ke hadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku'.