Arraad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak; Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.