Arraad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Orang-orang yang kafir berkata: 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?' Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.