Arraad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

(sambil mengucapkan): 'Salamun 'alaikum bima shabartum'. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.