Arraad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,