Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 99

Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata: 'Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman'.