Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

Ya'qub berkata: 'Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.