Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 95

Keluarganya berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu'.