Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 94

Tatkala kafilah itu telah keluar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: 'Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)'.