Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 88

Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: 'Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.'