Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 85

Mereka berkata: 'Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa'.