Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

(Yaitu) ketika mereka berkata: 'Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.