Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 78

Mereka berkata: 'Wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik'.