Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 74

Mereka berkata: 'Tetapi apa balasannya jika kamu betul-betul pendusta?'.