Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'.