Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 57

Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.