Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Yusuf berkata: 'Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.