Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Hai kedua penghuni penjara, 'Adapun salah seorang di antara kamu berdua, akan memberi minum tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku).'