Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?