Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.