Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Dan tatkala dia cukup dewasa, Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.