Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.