Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

Berkata Yakub; 'Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya.'