Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 106

Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain).