Yusuf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 103

Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.