Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 90

Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.