Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih.