Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 87

Mereka berkata: 'Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal.'