Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 58

Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami; dan Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari 'azab yang berat.