Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 55

dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.